متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

آپارتمان

1 سال قبل

متری:23,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

آپارتمان

1 سال قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

پارکینگ: 1متر مربع: 150

برج

1 سال قبل

متری:37,000,000تومان

پارکینگ: 1متر مربع: 150

برج

1 سال قبل

200,000,000,000تومان
viprealestate.ir
200,000,000,000تومان

: 500

آپارتمان

1 سال قبل

1,400,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 300

ویلایی

مشاور بختیاری

1 سال قبل

1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلایی

1 سال قبل

متری:28,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

1 سال قبل

متری:28,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

1 سال قبل

12,000,000,000تومان
viprealestate.ir

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور بختیاری

1 سال قبل

12,000,000,000تومان

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

1 سال قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 200

آپارتمان

1 سال قبل

متری:37,000,000تومان

متر مربع: 200

آپارتمان

1 سال قبل

متر مربع: 330

تجاری

1 سال قبل

متر مربع: 330

تجاری

1 سال قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور بختیاری

1 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

1 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید