متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

پارکینگ: 1متر مربع: 150

برج

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:37,000,000تومان

پارکینگ: 1متر مربع: 150

برج

8 ماه قبل

200,000,000,000تومان
viprealestate.ir
200,000,000,000تومان

: 500

آپارتمان

8 ماه قبل

1,400,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 300

ویلایی

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلایی

8 ماه قبل

متری:28,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

متری:28,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

8 ماه قبل

متری:24,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:24,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

8 ماه قبل

12,000,000,000تومان
viprealestate.ir

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

12,000,000,000تومان

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

8 ماه قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور متاجی

9 ماه قبل

متری:37,000,000تومان

متر مربع: 200

آپارتمان

9 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 330

آپارتمان

مشاور متاجی

9 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان

متر مربع: 330

آپارتمان

9 ماه قبل

متری:33,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

مشاور متاجی

9 ماه قبل

متری:33,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

9 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید