متری :35,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 140

ویلایی

مارال بختیاری

1 سال قبل

متری :35,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 140

ویلایی

1 سال قبل

متری:50,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 330

آپارتمان

1 سال قبل

متری:50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 330

آپارتمان

1 سال قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3متر مربع: 1500

ویلایی

احسان رشیدی

1 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3متر مربع: 1500

ویلایی

1 سال قبل

متری:30,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

1 سال قبل

متری:30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

1 سال قبل

متری :31,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

آپارتمان

احسان رشیدی

1 سال قبل

متری :31,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

آپارتمان

1 سال قبل

متر مربع: 142

آپارتمان

احسان رشیدی

1 سال قبل

متر مربع: 142

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

احسان رشیدی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

1 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید