متری:28,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

6 ماه قبل

متری:28,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

6 ماه قبل

متری:24,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور متاجی

6 ماه قبل

متری:24,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

6 ماه قبل

12,000,000,000تومان
viprealestate.ir

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور بختیاری

6 ماه قبل

12,000,000,000تومان

: 130

آپارتمان, موقعیت اداری

6 ماه قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:37,000,000تومان

متر مربع: 200

آپارتمان

8 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 330

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان

متر مربع: 330

آپارتمان

8 ماه قبل

متری:33,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متری:33,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

8 ماه قبل

متر مربع: 330

تجاری

مشاور متاجی

8 ماه قبل

متر مربع: 330

تجاری

8 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور بختیاری

8 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

مشاور متاجی

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

8 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید