متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

خواب: 1متر مربع: 85

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

متری:23,000,000تومان

خواب: 1متر مربع: 85

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

متری:32,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:32,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

4 ماه قبل

متری:25,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

4 ماه قبل

متری:25,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

4 ماه قبل

متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:23,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

4 ماه قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 150

برج

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:37,000,000تومان

متر مربع: 150

برج

4 ماه قبل

200,000,000,000تومان
viprealestate.ir
200,000,000,000تومان

: 500

آپارتمان

4 ماه قبل

1,400,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 300

ویلایی

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلایی

4 ماه قبل

متری:28,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

5 ماه قبل

متری:28,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, ویلایی

5 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید