متری :31,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مارال بختیاری

7 ماه قبل

متری :31,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

7 ماه قبل

خواب: 1پارکینگ: 1مترمربع: 65

آپارتمان

مارال بختیاری

7 ماه قبل

قیمت : توافقی

خواب: 1پارکینگ: 1مترمربع: 65

آپارتمان

7 ماه قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 3متر مربع: 1100

ویلایی

احسان رشیدی

8 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 3متر مربع: 1100

ویلایی

8 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1پارکینگ: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

مارال بختیاری

8 ماه قبل

قیمت توافقی

خواب: 1پارکینگ: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

8 ماه قبل

متری:25,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

آپارتمان

احسان رشیدی

11 ماه قبل

متری:25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

آپارتمان

11 ماه قبل

متری :34,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

مارال بختیاری

11 ماه قبل

متری :34,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

11 ماه قبل

متری :32,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

احسان رشیدی

12 ماه قبل

متری :32,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

12 ماه قبل

متری:42,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 150

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

متری:42,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 150

آپارتمان

1 سال قبل

متری:33,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

1 سال قبل

متری:33,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 143

آپارتمان

1 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید