متری:47,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

مشاور بختیاری

3 هفته قبل

متری:47,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

3 هفته قبل

قیمت به روز
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 130

برج

مشاور بختیاری

3 هفته قبل

قیمت به روز

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 130

برج

3 هفته قبل

متری:30,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 139

آپارتمان

مشاور متاجی

2 ماه قبل

متری:30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 139

آپارتمان

2 ماه قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

متر مربع: 2800

تجاری, سند اداری

قیمت توافقی

متر مربع: 2800

تجاری, سند اداری

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

قیمت توافقی

خواب: 1سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

4 ماه قبل

متری:50,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2: 104

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2: 104

آپارتمان

5 ماه قبل

متری:33,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3: 154

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:33,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 154

5 ماه قبل

متری:42,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3: 150

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:42,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 150

آپارتمان

5 ماه قبل

متری:40,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:40,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

آپارتمان

5 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید