متر مربع: 118

آپارتمان

مشاور شیخی

7 ماه قبل

متر مربع: 118

آپارتمان

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

مشاور شیخی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

7 ماه قبل

اجاره :15,500,000تومان200,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

7 ماه قبل

اجاره :15,500,000تومان200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

7 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید