ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

ویلایی

7 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

7 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

7 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

ویلایی

مشاور بختیاری

7 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

ویلایی

7 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

مشاور بختیاری

7 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

7 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان/اجاره3,000,000تومان
viprealestate.ir

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

7 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان/اجاره3,000,000تومان

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

7 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور شیخی

7 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, موقعیت اداری

7 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید