قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 560

موقعیت اداری, ویلایی

مشاور عباسی

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 560

موقعیت اداری, ویلایی

2 ماه قبل

ودیعه :300,000,000تومان60,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 600

ویلایی

ودیعه :300,000,000تومان60,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 600

ویلایی

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

ودیعه :400,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور شیخی

2 ماه قبل

ودیعه :400,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان9,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 147

برج

مشاور شیخی

3 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان9,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 147

برج

3 ماه قبل

ودیعه :300,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 300

ویلایی

مشاور عباسی

3 ماه قبل

ودیعه :300,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 300

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

مشاور شیخی

3 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

ویلایی

3 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید