ودیعه :650,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

ودیعه :650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

ودیعه :200,000,000تومان6,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 سال قبل

ودیعه :200,000,000تومان6,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 سال قبل

متر مربع: 800

ویلایی

2 سال قبل

متر مربع: 800

ویلایی

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 سال قبل

توافقی
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

2 سال قبل

توافقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان, موقعیت اداری

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان, موقعیت اداری

2 سال قبل

توافقی
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

2 سال قبل

توافقی

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

2 سال قبل

متر مربع: 110

آپارتمان

2 سال قبل

متر مربع: 110

آپارتمان

2 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید