ودیعه :500,000,000تومان8,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

ویلایی

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان8,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

ویلایی

4 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

مشاور عباسی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

4 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان3,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان3,000,000تومان/اجاره

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :400,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور شیخی

4 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان16,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

4 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان16,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

4 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

برج

مشاور شیخی

4 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

برج

4 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

4 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید