ودیعه :200,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

مشاور شیخی

3 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان22,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 300

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان10,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

ویلایی

3 ماه قبل

ودیعه :60,000,000تومان8,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 141

آپارتمان

ودیعه :60,000,000تومان8,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 141

آپارتمان

ودیعه :100,000,000تومان7,000,000تومان/متری
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :100,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :100,000,000تومان16,000,000تومان/اجاره
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :100,000,000تومان16,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان, موقعیت اداری

ودیعه :300,000,000تومان30,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

ویلایی

مشاور عباسی

4 ماه قبل

ودیعه :300,000,000تومان30,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

ویلایی

4 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان5,000,000تومان/اجاره
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان5,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

4 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

آپارتمان

مشاور شیخی

4 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

آپارتمان

4 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید