220,000,000تومان3,500,000تومان
https://viprealestate.irhttps://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

10 ماه قبل

220,000,000تومان3,500,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

مشاور شیخی

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

10 ماه قبل

متر مربع: 118

آپارتمان

مشاور شیخی

10 ماه قبل

متر مربع: 118

آپارتمان

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

آپارتمان

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

مشاور شیخی

10 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

10 ماه قبل

500,000,000تومان
https://viprealestate.ir

متر مربع: 137

آپارتمان

10 ماه قبل

500,000,000تومان

متر مربع: 137

آپارتمان

10 ماه قبل

450,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

10 ماه قبل

450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

10 ماه قبل

210,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

مشاور شیخی

10 ماه قبل

210,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

10 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید