تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

مشاور شیخی

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

8 ماه قبل

500,000,000تومان
https://viprealestate.ir

متر مربع: 137

آپارتمان

8 ماه قبل

500,000,000تومان

متر مربع: 137

آپارتمان

8 ماه قبل

450,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

8 ماه قبل

450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

8 ماه قبل

210,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

مشاور شیخی

8 ماه قبل

210,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

مشاور عباسی

8 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 116

آپارتمان

مشاور عباسی

8 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 116

آپارتمان

8 ماه قبل

ودیعه :700,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 1: 200

ویلایی

8 ماه قبل

ودیعه :700,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 1: 200

ویلایی

8 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید