قیمت : توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 132

آپارتمان

مشاور اصغرزاده

2 هفته قبل

قیمت : توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 132

آپارتمان

2 هفته قبل

خواب: 1پارکینگ: 1مترمربع: 65

آپارتمان

مشاور ضیغمی

3 هفته قبل

قیمت : توافقی

خواب: 1پارکینگ: 1مترمربع: 65

آپارتمان

3 هفته قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 300

ویلایی

مشاور بختیاری

1 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 300

ویلایی

1 ماه قبل

ودیعه300,000,000تومان/اجاره
viprealestate.ir

پارکینگ: 1متر مربع: 110

آپارتمان

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

ودیعه300,000,000تومان/اجاره

پارکینگ: 1متر مربع: 110

آپارتمان

2 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

ویلایی

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

ویلایی

2 ماه قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 1100

ویلایی

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 1100

ویلایی

2 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره20,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 400

ویلایی

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره20,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 400

ویلایی

2 ماه قبل

ودیعه :50,000,000تومان/اجاره7,000,000تومان
viprealestate.ir

پارکینگ: 1: 75

آپارتمان, موقعیت اداری

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

ودیعه :50,000,000تومان/اجاره7,000,000تومان

پارکینگ: 1: 75

آپارتمان, موقعیت اداری

2 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید