ودیعه :600,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور فرزامی

4 هفته قبل

ودیعه :600,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 120

آپارتمان

4 هفته قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره :9,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور فرزامی

2 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره :9,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه قبل

ودیعه :420,000,000تومان
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

Amin97-vip

2 ماه قبل

ودیعه :420,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

2 ماه قبل

متری:30,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 139

آپارتمان

مشاور متاجی

2 ماه قبل

متری:30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 139

آپارتمان

2 ماه قبل

قیمت توافقی
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3: 250

آپارتمان

مشاور عباسی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3: 250

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :400,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور شیخی

4 ماه قبل

ودیعه :400,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

4 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

قیمت توافقی

خواب: 1سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 100

آپارتمان, ویلایی

4 ماه قبل

متری:50,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2: 104

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2: 104

آپارتمان

5 ماه قبل

متری:42,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3: 150

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:42,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3: 150

آپارتمان

5 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید