ودیعه :650,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 144

آپارتمان

مارال بختیاری

1 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 144

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 1پارکینگ: 1متر مربع: 55

آپارتمان

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

خواب: 1پارکینگ: 1متر مربع: 55

آپارتمان

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 127

آپارتمان

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 127

آپارتمان

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 142

آپارتمان, موقعیت اداری

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 142

آپارتمان, موقعیت اداری

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 137

آپارتمان

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 137

آپارتمان

3 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 142

آپارتمان

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 142

آپارتمان

3 ماه قبل

پارکینگ: 1متر مربع: 130

آپارتمان

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

پارکینگ: 1متر مربع: 130

آپارتمان

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 130

آپارتمان, ویلایی

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 130

آپارتمان, ویلایی

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 155

آپارتمان, موقعیت اداری

مارال بختیاری

3 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 155

آپارتمان, موقعیت اداری

3 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید