قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 1100

ویلایی

مشاور شیخی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 1100

ویلایی

4 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 7متر مربع: 800

ویلایی

Amin97-vip

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 7متر مربع: 800

ویلایی

4 ماه قبل

متری:47,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

برج

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

متری:47,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

برج

4 ماه قبل

قیمت به روز
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

برج

مشاور بختیاری

4 ماه قبل

قیمت به روز

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

برج

4 ماه قبل

ودیعه :600,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور فرزامی

4 ماه قبل

ودیعه :600,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره :9,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور فرزامی

5 ماه قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره :9,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 160

آپارتمان

5 ماه قبل

متری:30,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

مشاور متاجی

6 ماه قبل

متری:30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

آپارتمان

6 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3متر مربع: 560

موقعیت اداری, ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3متر مربع: 560

موقعیت اداری, ویلایی

7 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید