ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 1متر مربع: 200

ویلایی

احسان رشیدی

2 سال قبل

ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 1متر مربع: 200

ویلایی

2 سال قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2مترمربع: 240

آپارتمان

2 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2مترمربع: 240

آپارتمان

2 سال قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 135

آپارتمان

احسان رشیدی

2 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 135

آپارتمان

2 سال قبل

متری:280,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

آپارتمان

2 سال قبل

متری:280,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

آپارتمان

2 سال قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

احسان رشیدی

3 سال قبل

قیمت توافقی

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

3 سال قبل

متری:47,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

برج

3 سال قبل

متری:47,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

برج

3 سال قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2: 250

ویلایی

احسان رشیدی

3 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2: 250

ویلایی

3 سال قبل

قیمت : توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2متر مربع: 144

آپارتمان

احسان رشیدی

3 سال قبل

قیمت : توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2متر مربع: 144

آپارتمان

3 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید