ودیعه :200,000,000تومان/اجاره18,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

ویلایی

مارال بختیاری

2 سال قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره18,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

ویلایی

2 سال قبل

1,400,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 300

ویلایی

مارال بختیاری

2 سال قبل

1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلایی

2 سال قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,500,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 143

آپارتمان

احسان رشیدی

2 سال قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,500,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 143

آپارتمان

2 سال قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مارال بختیاری

3 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

مارال بختیاری

3 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

3 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید