قیمت توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 116

برج

احسان رشیدی

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 116

برج

2 ماه قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 125

آپارتمان

مارال بختیاری

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 125

آپارتمان

2 ماه قبل

خواب: 1متر مربع: 71

آپارتمان

مارال بختیاری

2 ماه قبل

قیمت توافقی

خواب: 1متر مربع: 71

آپارتمان

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 160

آپارتمان

احسان رشیدی

2 ماه قبل

قیمت : توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه قبل

قیمت : توفقی

متر مربع: 137

آپارتمان

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

مارال بختیاری

2 ماه قبل

قیمت : توافقی

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 90

آپارتمان

مارال بختیاری

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 90

آپارتمان

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

احسان رشیدی

6 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 120

آپارتمان

6 ماه قبل

ودیعه :250,000,000تومان/اجاره25,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 83

آپارتمان, موقعیت اداری

احسان رشیدی

6 ماه قبل

ودیعه :250,000,000تومان/اجاره25,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1: 83

آپارتمان, موقعیت اداری

6 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید