متری :32,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

احسان رشیدی

12 ماه قبل

متری :32,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

12 ماه قبل

متری :35,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 140

ویلایی

مارال بختیاری

1 سال قبل

متری :35,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 140

ویلایی

1 سال قبل

اجاره :15,500,000تومان200,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2متر مربع: 300

ویلایی

احسان رشیدی

1 سال قبل

اجاره :15,500,000تومان200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2متر مربع: 300

ویلایی

1 سال قبل

ودیعه :150,000,000تومان/اجاره :6,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

ودیعه :150,000,000تومان/اجاره :6,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

1 سال قبل

متری:24,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

متری:24,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

احسان رشیدی

1 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 180

آپارتمان

1 سال قبل

متری :26,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 90

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

متری :26,000,000تومان

متر مربع: 90

آپارتمان

1 سال قبل

ودیعه :800,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 155

آپارتمان

مارال بختیاری

1 سال قبل

ودیعه :800,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 155

آپارتمان

1 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید