ودیعه :150,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان
/viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان, موقعیت اداری

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

4 ماه قبل

متری:32,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

مشاور متاجی

4 ماه قبل

متری:32,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

4 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

مشاور بختیاری

5 ماه قبل

ودیعه :500,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

ویلایی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

مشاور عباسی

5 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4: 250

ویلایی

5 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان/اجاره3,000,000تومان
viprealestate.ir

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

5 ماه قبل

ودیعه :55,000,000تومان/اجاره3,000,000تومان

خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

5 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

5 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

5 ماه قبل

متری:23,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

مشاور متاجی

5 ماه قبل

متری:23,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 153

آپارتمان

5 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

5 ماه قبل

ودیعه :650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

5 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید