500,000,000تومان
https://viprealestate.ir

متر مربع: 137

آپارتمان

1 سال قبل

500,000,000تومان

متر مربع: 137

آپارتمان

1 سال قبل

450,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

1 سال قبل

450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

1 سال قبل

210,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

مشاور شیخی

1 سال قبل

210,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

1 سال قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 370

آپارتمان, ویلایی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

1 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید