قیمت : توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3مترمربع: 335

ویلایی

قیمت : توافقی

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 3مترمربع: 335

ویلایی

متری:50,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 330

آپارتمان

1 سال قبل

متری:50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 330

آپارتمان

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

احسان رشیدی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

آپارتمان

1 سال قبل

ودیعه :300,000,000تومان/اجاره60,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 600

ویلایی

احسان رشیدی

2 سال قبل

ودیعه :300,000,000تومان/اجاره60,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 600

ویلایی

2 سال قبل

متری:37,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 200

آپارتمان

2 سال قبل

متری:37,000,000تومان

متر مربع: 200

آپارتمان

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

2 سال قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید