قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

متر مربع: 2800

تجاری, سند اداری

قیمت توافقی

متر مربع: 2800

تجاری, سند اداری

متری:47,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

متری:47,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

2 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

4 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

4 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

5 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

برج

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

مشاور عباسی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور بختیاری

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 9متر مربع: 800

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 9متر مربع: 800

ویلایی

7 ماه قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 1100

ویلایی

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 1100

ویلایی


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید