قیمت توافقی
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 110

آپارتمان, سند اداری

مشاور ضیغمی

6 روز قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 110

آپارتمان, سند اداری

6 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 290

آپارتمان, سند اداری

مشاور ضیغمی

7 روز قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 290

آپارتمان, سند اداری

7 روز قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره20,000,000تومان
https://viprealestate.ir/

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 400

ویلایی

مشاور فرزامی

2 هفته قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره20,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 400

ویلایی

2 هفته قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 140

ویلایی

مشاور شیخی

2 هفته قبل

ودیعه :200,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 140

ویلایی

2 هفته قبل

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 1100

ویلایی

مشاور شیخی

1 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 1100

ویلایی

1 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 7تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 800

ویلایی

Amin97-vip

2 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 7تعداد سرویس بهداشتی: 3متر مربع: 800

ویلایی

2 ماه قبل

متری:47,000,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

متری:47,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 315

برج

2 ماه قبل

قیمت به روز
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 130

برج

مشاور بختیاری

2 ماه قبل

قیمت به روز

تعداد اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 1متر مربع: 130

برج

2 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید