قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 100

برج

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

ویلایی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

ویلایی

مشاور عباسی

7 ماه قبل

2,500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

ویلایی

7 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 330

آپارتمان

مشاور متاجی

9 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان

متر مربع: 330

آپارتمان

9 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان6,500,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

9 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان6,500,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

مشاور عباسی

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

آپارتمان

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

آپارتمان

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور بختیاری

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 9متر مربع: 800

ویلایی

مشاور عباسی

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 9متر مربع: 800

ویلایی

9 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید