3,650,000,000تومان
https://viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 135

آپارتمان

3,650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 135

آپارتمان

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,000,000تومان
املاک شهرک غرب

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 105

آپارتمان

مشاور شیخی

2 ماه قبل

ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 105

آپارتمان

2 ماه قبل

قیمت توافقی
viprealestate.ir

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

قیمت توافقی

خواب: 1پارکینگ: 2متر مربع: 100

برج

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 12متر مربع: 1200

ویلایی

مشاور عباسی

9 ماه قبل

قیمت توافقی

تعداد اتاق خواب: 5پارکینگ: 12متر مربع: 1200

ویلایی

9 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2متر مربع: 400

ویلایی

مشاور عباسی

9 ماه قبل

2,500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2متر مربع: 400

ویلایی

9 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان
viprealestate.ir

متر مربع: 330

آپارتمان

مشاور متاجی

11 ماه قبل

متری:50,000,000تومان50,000,000تومان

متر مربع: 330

آپارتمان

11 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان6,500,000تومان
viprealestate.ir

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

11 ماه قبل

ودیعه :150,000,000تومان6,500,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

11 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

مشاور عباسی

11 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 8متر مربع: 750

11 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

آپارتمان

11 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

آپارتمان

11 ماه قبل


برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید