مشاور متاجی

در املاک وی آی پی

  تماس مشاور متاجی

  مرتب سازی بر اساس:
  متری:42,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  4 روز قبل

  متری:42,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2متر مربع: 150

  آپارتمان

  4 روز قبل

  متری :31,000,000تومان
  https://viprealestate.ir/

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  2 هفته قبل

  متری :31,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 156

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  قیمت توافقی
  https://viprealestate.ir/

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  4 هفته قبل

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  متری:280,000,000تومان
  https://viprealestate.ir/

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  2 ماه قبل

  متری:280,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

  آپارتمان

  2 ماه قبل

  متری:30,000,000تومان
  https://viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  6 ماه قبل

  متری:30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  متری:50,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2: 104

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2: 104

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  متری:33,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:33,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

  8 ماه قبل

  متری:40,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  متری:35,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  9 ماه قبل

  متری:35,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

  آپارتمان

  9 ماه قبل

  متری:32,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  9 ماه قبل

  متری:32,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

  آپارتمان

  9 ماه قبل


  برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید