مشاور متاجی

  تماس مشاور متاجی

  مرتب سازی بر اساس:
  متری:30,000,000تومان
  https://viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  4 ماه قبل

  متری:30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 139

  آپارتمان

  4 ماه قبل

  متری:50,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2: 104

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  6 ماه قبل

  متری:50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 2: 104

  آپارتمان

  6 ماه قبل

  متری:33,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

  مشاور متاجی

  7 ماه قبل

  متری:33,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 2: 154

  7 ماه قبل

  متری:42,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1: 150

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  7 ماه قبل

  متری:42,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1: 150

  آپارتمان

  7 ماه قبل

  متری:40,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  7 ماه قبل

  متری:40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 131

  آپارتمان

  7 ماه قبل

  متری:35,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  7 ماه قبل

  متری:35,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 21متر مربع: 120

  آپارتمان

  7 ماه قبل

  متری:32,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  7 ماه قبل

  متری:32,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 118

  آپارتمان

  7 ماه قبل

  متری:25,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:25,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 117

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  متری:25,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:25,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 146

  آپارتمان

  8 ماه قبل

  متری:23,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

  آپارتمان

  مشاور متاجی

  8 ماه قبل

  متری:23,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 153

  آپارتمان

  8 ماه قبل


  برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید