مشاور عباسی

  تماس مشاور عباسی

  مرتب سازی بر اساس:
  قیمت توافقی
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 560

  موقعیت اداری, ویلایی

  مشاور عباسی

  3 ماه قبل

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 5تعداد سرویس بهداشتی: 2متر مربع: 560

  موقعیت اداری, ویلایی

  3 ماه قبل

  قیمت توافقی
  /viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3: 250

  آپارتمان

  مشاور عباسی

  4 ماه قبل

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 3: 250

  آپارتمان

  4 ماه قبل

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره22,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 300

  ویلایی

  مشاور عباسی

  5 ماه قبل

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره22,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 300

  ویلایی

  5 ماه قبل

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

  ویلایی

  مشاور عباسی

  5 ماه قبل

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 200

  ویلایی

  5 ماه قبل

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

  ویلایی

  مشاور عباسی

  5 ماه قبل

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 1200

  ویلایی

  5 ماه قبل

  تعداد اتاق خواب: 4: 250

  ویلایی

  مشاور عباسی

  6 ماه قبل

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 4: 250

  ویلایی

  6 ماه قبل

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

  ویلایی

  مشاور عباسی

  6 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

  ویلایی

  6 ماه قبل

  ودیعه :400,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  ویلایی

  مشاور عباسی

  6 ماه قبل

  ودیعه :400,000,000تومان/اجاره5,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  ویلایی

  6 ماه قبل

  ودیعه :400,000,000تومان/اجاره9,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان, ویلایی

  مشاور عباسی

  6 ماه قبل

  ودیعه :400,000,000تومان/اجاره9,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان, ویلایی

  6 ماه قبل

  متر مربع: 800

  ویلایی

  مشاور عباسی

  8 ماه قبل

  متر مربع: 800

  ویلایی

  8 ماه قبل


  برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید