آلبوم های اختصاصی

مدیریت در املاک وی آی پی

  تماس آلبوم های اختصاصی

  مرتب سازی بر اساس:
  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره60,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 600

  ویلایی

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره60,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 600

  ویلایی

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره22,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 300

  ویلایی

  ودیعه :300,000,000تومان/اجاره22,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 300

  ویلایی

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 110

  ویلایی

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره10,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 110

  ویلایی

  ودیعه :60,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 141

  آپارتمان

  ودیعه :60,000,000تومان/اجاره8,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3پارکینگ: 1متر مربع: 141

  آپارتمان

  ودیعه :100,000,000تومان/متری7,000,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1

  آپارتمان, موقعیت اداری

  ودیعه :100,000,000تومان/متری7,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1

  آپارتمان, موقعیت اداری

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان
  /viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 140

  آپارتمان, موقعیت اداری

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره16,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2پارکینگ: 1متر مربع: 140

  آپارتمان, موقعیت اداری

  قیمت توافقی
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2: 250

  ویلایی

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 4پارکینگ: 2: 250

  ویلایی

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,500,000تومان
  viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 143

  آپارتمان

  ودیعه :100,000,000تومان/اجاره6,500,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 143

  آپارتمان

  قیمت توافقی
  https://viprealestate.ir

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 800

  ویلایی

  قیمت توافقی

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 800

  ویلایی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 800

  ویلایی

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 800

  ویلایی


  برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید