بازسازی

یک خانه در گذر زمان به مرور دچار فرسودگی میگردد. فرسوده شدن ملک علاوه بر اینکه زیبایی ظاهری را از بین میبرد امکان دارد بر اثر رویداد های طبیعی به حادثه نیز منجر گردد.

مراحل زیر در هنگام بازسازی باید در نظر گرفته شود:

✅ مشاوره با متخصصین امر:

جهت اینکه بتوان با کمترین هزینه بهترین بازسازی را انجام داد باید از متخصصین امر اعم از شرکت های ساختمانی و مجموعه های ملکی مشاوره گرفت تا بتوان با حداقل هزینه حداکثر نتیجه را حاصل نمود.

✅ تخریب ساختمان:

تخریب یک ساختمان میتواند کلی و یا جزیی باشد. در برخی موارد باید کل ساختمان تخریب شود زیرا علاوه و بر بخش های ظاهری اسکلت و لوله کشی نیز ممکن است پوسیده شده باشد. اما در برخی موارد میتوان بخش های مورد نیاز را تخریب کرد و دیگر بخش ها را بدون تخریب شدن نیز میتوان ترمیم نمود.
https://viprealestate.ir


✅ شروع ساخت و ساز:

در این مرحله مانند بقیه مراحل باید به شکل اصولی عمل نمود اما اصولی بودن کار در این بخش مهم تر از دیگر بخش ها است زیرا غیر اصولی عمل کردن باعث افزایش چشمگیر هزینه ها و نرسیدن به نتیجه مطلوب میگردد.

✅ مراحل زیبا سازی:

در این مرحله هنر تیم بازسازی مطرح میگردد که چگونه نتیجه حاصل علاوه بر محکم بودن اسکلت از نظر ظاهری نیز خانه زیبا باشد و از بعد زیبایی شناختی نیز خانه مورد توجه قرار گیرد.

گروه املاک VIP در امر بازسازی کارنامه درخشانی دارد و دفتر کار ما خود نیز نمونه بارز کار ما در امر بازسازی و نوسازی یک ساختمان است. در تمامی مراحل ما بهترین خدمات را ارایه میدهیم و با مناسب ترین هزینه نتیجه ای با بهترین کیفیت حاصل مینماییم. نمونه ای از پروژه های بازسازی شده توسط مجموعه ما در ادامه آورده خواهد شد.